Äktenskapsskillnad

Skilsmässa är ett lagligt sätt att upplösa ett äktenskap och därmed tillåta parterna att gifta om sig med vem de vill.

Den formella skilsmässan börjar när båda eller en av dem ansöker om skilsmässa genom att lämna in en skriftlig ansökan till tingsrätten i det område där de bor. Tingsrätten fattar sedan beslut om skilsmässa mellan dem.

Om de bor tillsammans med barn under 16 år som en eller båda är föräldrar till eller om en av dem inte vill godkänna att den andra vill skiljas, kan tingsrätten besluta om en betänketid på sex månader innan ett skilsmässoförordnande utfärdas.

Vad måste man ta hänsyn till när man skiljer sig?

Al momento de solicitar un divorcio debes saber que dependiendo de tus circunstancias el divorcio puede ser mas difícil o mas fácil, ahora te mostraré a lo que me refiero:

Håller du med om skilsmässan?

Förfarandet i tingsrätten ser annorlunda ut om ni är överens om skilsmässa eller inte.

 • Ja, vi är överens: Om ni är överens kan ni ansöka gemensamt om skilsmässa. Då går tingsrättens handläggning snabbare.
 • Nej, vi är inte överens: Om ni inte är överens om att skilja er kan du själv ansöka om skilsmässa. Det kallas att ansöka om stämning angående äktenskapsskillnad. När du har ansökt om skilsmässa får den du är gift med möjlighet att yttra sig. Om bara en av er vill skiljas beslutar tingsrätten som huvudregel att ni ska ha betänketid. Om ni däremot inte har bott tillsammans de senaste två åren kan ni skilja er utan betänketid – se nedan.

Har ni barn som bor hos er?

Om någon av er har barn under 16 år boende hos er, ibland eller alltid, måste ni ha betänketid innan skilsmässan kan slutföras.

 • Nej, vi har inte barn under 16 år som bor hos oss: Ni som varken har gemensamma eller egna barn boende hos er kan begära skilsmässa direkt. Det går även att begära betänketid om man vill ha tid att fundera. För att kunna få skilsmässa direkt krävs det som huvudregel att båda är överens om det. Om en av er inte vill skiljas eller vill ha tid att fundera beslutar tingsrätten om betänketid. Om ni däremot inte har bott tillsammans de senaste två åren kan tingsrätten döma till äktenskapsskillnad utan betänketid – se nedan.
 • Ja, vi har gemensamma barn under 16 år som bor hemma: Eftersom ni har barn måste ni ha betänketid minst 6 månader innan ni kan fullfölja skilsmässan. Om ni däremot inte har bott tillsammans de senaste två åren kan tingsrätten döma till äktenskapsskillnad utan betänketid – se nedan. Om ni inte begär någon ändring så har ni gemensam vårdnad om barnet även efter skilsmässan. Men tingsrätten kan besluta i frågor som uppkommer i samband med skilsmässa, till exempel frågor som rör:
  • vårdnaden om ett barn
  • barnets boende
  • barnets rätt till umgänge med båda föräldrar.
 • Ja, en av oss eller båda har barn under 16 år som bor hos oss: Eftersom minst en av er har barn boende hos sig måste ni ha betänketid i 6 månader innan ni kan fullfölja skilsmässan även om ni är överens. Om ni däremot inte har bott tillsammans de senaste två åren kan tingsrätten döma till äktenskapsskillnad utan betänketid – se nedan.

Har ni bott isär i minst två år?

Oavsett om ni har barn eller om någon av er inte vill skiljas, har den som vill det rätt till skilsmässa direkt om ni redan levt isär i minst två år.

 • Ja, vi har bott isär i minst två år: Ni ska då bifoga ett intyg från någon som känner till era förhållanden och som kan intyga att ni inte bott tillsammans de senaste två åren (så kallat särlevnadsintyg). Intyget bör skrivas under av två vuxna personer som känner er väl och vet att ni inte bott tillsammans. Detta behöver ni bara göra om ni har barn eller om ni inte är överens om att skiljas.
 • Nej, vi har inte bott isär i två år: Har ni barn under 16 år som bor hos er eller om ni inte är överens om att skiljas beslutar tingsrätten om betänketid. Det innebär att ni måste vänta minst 6 månader innan ni kan fullfölja skilsmässan. Syftet är att motverka förhastade skilsmässor.

Vad är betänketid?

Äktenskapsskillnad

I vissa fall ska ni ha betänketid innan tingsrätten kan besluta om skilsmässa.

 • När det finns barn under 16 år i familjen. Ni får betänketid om båda eller någon av er varaktigt bor tillsammans med och är vårdnadshavare för barnet.
 • Om en av er eller båda begär betänketid.
 • Om bara en av er vill skiljas.

Syftet med betänketid är att motverka förhastade skilsmässor. Det följer lagen och står i Äktenskapsbalken.

Betänketiden räknas från den dag tingsrätten tagit emot en gemensam ansökan eller från den dag motparten tagit emot ansökan om stämning avseende äktenskapsskillnad. När minst 6 månader har gått kan ni, tillsammans eller var för sig, begära fullföljd av skilsmässan om ni fortfarande vill skiljas. Har ingen av er begärt fullföljd senast efter 12 månader så skriver tingsrätten av målet och ni fortsätter att vara gifta.

Vill ni skilja er efter att tingsrätten skrivit av målet måste ni ansöka på nytt och betala ny ansökningsavgift.

Vem ska bo kvar i den gemensamma bostaden?

Domstolen kan besluta om ni inte kommer överens.

Domstolen kan besluta vem av er som ska bo kvar i bostaden tills bodelningen är klar, om någon av er begär det. Den av er som vill bo kvar kan begära rätt till kvarsittning, som det också kallas, i samband med att domstolen hanterar er skilsmässoansökan. Då kostar det inget extra.

Använder ni blanketterna för skilsmässa begär ni detta under Övriga yrkanden. Om ni däremot använder e-tjänsten för skilsmässa, får ni göra en skriftlig komplettering till ansökan som ni skickar till tingsrätten via post eller e-post.

Är ni redan skilda behöver du göra en separat ansökan om rätt till kvarsittning. Det kostar 900 kronor.

Du kan skicka in och signera din ansökan, tillsammans med personbeviset, via vår e-tjänst. Dokumenten måste vara i PDF-format.

Går det inte att kontakta den du är gift med?

Det går att skilja sig även när en av makarna inte går att nå

Om domstolen inte får tag på den du är gift med kan domstolen utse en god man. Det är vanligtvis en advokat som då får rätt att svara för din make eller maka. Den gode mannen ska först försöka kontakta personen på egen hand. Lyckas inte det inom rimlig tid får den gode mannen i stället svara domstolen.

Även om den gode mannen svarar att din make eller maka inte vill skilja sig kan domstolen besluta om skilsmässa, vanligtvis efter betänketid.

Hur ansöker man om skilsmässa?

Här visar jag dig hur du ansöker om skilsmässa, antingen enskilt eller tillsammans:

Ansök enskilt om skilsmässa

Skapa en enskild ansökan om skilsmässa

 1. Beställ personbevis:
  • För att tingsrätten ska kunna behandla din ansökan behöver du bifoga personbevis gällande skilsmässa för dig. Personbeviset beställer du via Skatteverket.
  • På Skatteverkets webbplats väljer du det personbevis som heter ”skilsmässa”. Personbeviset skickas hem till din folkbokföringsadress.
 2. Fyll i blanketten:
  • Blanketten går att fylla i elektroniskt.
  • Tänk på att kryssa i om du vill ha betänketid eller inte.
  • Har ni barn under 18 år och du vill begära ensam vårdnad ska du skriva detta i rutan för övriga yrkanden.
  • Har ni bott isär i minst två år kan du bifoga ett särlevnadsintyg. Då kan domstolen döma till skilsmässa utan betänketid.
  • Skiv ut blanketten och låt två personer som kan intyga att ni inte bott ihop skriva under den. Blanketten behöver lämnas in i original till domstolen och kan därför inte skickas in via e-tjänsten.
 3. Signera, betala och skicka in:
  • Du kan signera, betala och skicka in din ansökan via vår e-tjänst. Alla dokument måste vara i PDF-format. Du signerar med ditt bank-id.

Blankett: Gemensam ansökan – äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap (DV 163 A)PDF.

Form: Sekretesscertifikat PDF

Ansök gemensamt om skilsmässa

Här ansöker ni gemensamt om skilsmässa genom vår e-tjänst.

Dessa krav måste uppfyllas för att ni ska kunna använda e-tjänsten

 • Ni är överens om att skilja er.
 • Om ni har gemensamma barn under 18 år behöver ni även vara överens om vårdnaden och barnens boende eller umgänge för att kunna ansöka gemensamt via e-tjänsten.

Praktiska krav

 • E-tjänsten kräver att ni båda har e-legitimation.
 • Om någon av er har sekretesskydd i folkbokföringen eller har behov av sekretesskydd ska ni inte använda e-tjänsten.
 • Ansökningsavgiften är 900 kronor. Ni väljer själva vem som ska betala med bankkort i e-tjänsten.

Deja un comentario