Hur mycket får man i pension om man aldrig jobbat?

Om du aldrig har arbetat eller om din inkomst har varit mycket låg hela livet kan du få högst 8.779 kronor för ensamstående och 7.853 kronor per månad för gifta. Detta kommer från den garanterade pensionen.

Vilka kan få garantipensionen?

Du kan få garantipension om du har bott i Sverige i minst tre år. Men för att du ska få full garantipension måste du ha bott i Sverige i 40 år från det att du fyllde 16 år till det år du fyller 64 år.

Om du har bott kortare tid i Sverige minskas den garanterade pensionen med 1/40 för varje år. Om du till exempel har bott i Sverige i 27 år får du en garantipension med 27/40 delar.

Hur mycket får man i pension om man aldrig jobbat?

Du får ingen garantipension

Om du är

  • Ensamstående och får 12 794 kronor per månad eller mer i inkomstgrundad pension före skatt.
  • Gift och får 11 389 kronor per månad eller mer i inkomstgrundad pension före skatt. 

Sammanfattning

  • Garantipension ingår i den allmänna pensionen och är ett grundskydd för dig som haft låg eller ingen arbetsinkomst under livet.
  • Du behöver inte göra en separat ansökan om garantipension. När du ansöker om allmän pension prövar vi automatiskt om du har rätt till garantipension från 65 år.
  • Om du tidigare har varit bosatt i ett annat EU/EES-land eller Schweiz beräknas din svenska garantipension som en minimiförmån där din försäkringstid och beviljade pensioner från det andra landet tas med i beräkningen.
  • Inkomstpension, tilläggspension, änkepension och pension från annat land minskar garantipensionen.

Deja un comentario