Underhållsbidrag när barnet bor hos dig

Underhållsbidrag är pengar som ska ges av den förälder som inte bor med barnet. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen.

Krav för att ansöka

Innan du börjar räkna är det bra om du tar fram

  • Uppgifter om din inkomst, till exempel lönespecifikationer. Om dina inkomster varierar varje månad hittar du många av de uppgifter du behöver till uträkningen i din senaste deklaration.
  • Dokument som rör barnets kostnader, till exempel faktura för barnomsorgsavgift eller avgifter för ridning, hockey, fotbollsläger eller likande.

Hur mycket ska jag betala i underhåll?

Beloppet som ska betalas för barnbidrag ska överenskommas av båda föräldrarna beroende på barnets eller barnens kostnader, om en överenskommelse inte nås kommer en domare att ansvara för att fastställa beloppet, vilket i de flesta fall är 25 % av minimilönen om det är ett barn, 50 % om det är 2 barn och upp till 70 % om det är 3 eller fler.

Ladda ner avtalsmall (för barn 0-17 år) (pdf)

Ladda ner avtalsmall (för barn över 18 år) (pdf)

Underhållsbidrag när barnet bor hos dig

När ska underhållsbidraget betalas?

Underhållsbidrag ska betalas i förskott varje månad. Bidraget för december ska alltså betalas senast den 30 november.

Underhållsbidrag ska betalas från och med det att ni inte längre bor ihop.

Hur länge betalar du underhåll?

Barnet har rätt till underhållsbidrag tills det är 21 år, så länge det fortsätter sina högre studier, för det fall att det fyllt 18 år och har lämnat sina studier, har det inte längre rätt till underhållsbidrag.

Kan jag få underhållsbidrag även om barnets andra förälder inte har några pengar?

Har den andra föräldern inte har råd att betala så kan du ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. 

Den andra föräldern får sedan betala tillbaka hela eller delar av underhållsstödet till Försäkringskassan.

Deja un comentario