Kåpan pensioner

Du som arbetar statligt omfattats av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16, som förhandlats fram av Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna på det statliga området.

¿När kan jag börja ta ut min Kåpan pension?

När du kan börja ta ut din pension beror på vilket avtal du tillhör.

Nedan ser du alla befintliga avtal:

 • Om du tillhör avdelning 2 i PA 16 kan du ta ut pensionen från 61 år förutsatt att du slutat din statliga anställning.
 • Om du har rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelser eller om du har 60 år som pensionsålder kan du ta ut Kåpan Tjänste och Kåpan Extra från 60 år. Kåpan Valbar kan du ta ut tidigast från 61 år.
 • Om du tillhör det äldre pensionsavtalet PA-91 och avslutat din statliga anställning 2002 eller tidigare, kan du ta pensionen från 55 år.
 • Om du tillhör det äldre pensionsavtalet PA-91 och avslutat din anställning efter 2002, kan du ta ut pensionen från 60 år.
 • Om du har arbetat på Försäkringskassan före 1 januari 2005 får du ta ut din pension från den tiden från 55 år.
 • Om du har en pension som gäller enligt Postnords pensionsavtal ITP-P får du ta ut din pension från 55 år.
 • Pension enligt PA 16, avdelning 1 får du ta ut vid samma ålder som den allmänna pensionen. Idag är det tidigast vid 62 år.
 • Kåpan Plus kan du ta ut från 55 år.

¿Hur bearbetas det?

 1. Först måste du fylla i ett formulär (du kan ladda ner det från den här webbplatsen).
 2. När du har fyllt i formuläret kan du skicka in det på två sätt:
  • Skicka det ifyllda formuläret via e-post: kundservice@kapan.se
  • Skriv ut blanketten och ta med den personligen till närmaste kontor.

Ansökan om att ta ut pension från Kåpan Pensioner – för dig som tillhör pensionsavtalet PA 16 (pdf, nytt fönster)

Ansökan om att ta ut pension från Kåpan Pensioner 65 år – för dig som tillhör pensionsavtalen PA-91, PAF eller ITP-P pdf, nytt fönster)

Hur mycket får jag i pension?

När du ansöker om att ta ut din pension på Mina sidor kan du se ett preliminärt belopp på hur mycket som kommer att betalas ut till dig. Om du har ansökt i god tid uppdaterar vi beloppet varje månad. Det gör vi i mitten på månaden när vi fastställt föregående månads återbäringsräntor.

När du sen börjar få din pension utbetald kan du även se vad utbetalningarna blir efter skatt. Månadsutbetalningar uppdateras den 1:a i månaden och engångsutbetalningar runt den 10:e i månaden.

Kåpan pensioner

När får jag min pension?

Vi betalar ut din pension den 18:e eller den 19:e varje månad.

Om du är född dag 1–15 i månaden betalar vi ut pengarna den 18:e. Är du född dag 16–31 i månaden betalar vi ut pengarna den 19:e. Om datumet inträffar på en helg betalar vi ut pensionen den vardag som är närmast i stället.

Pengarna kommer in på ditt konto senast klockan 9.00 på din utbetalningsdag.

Hur kan jag ta ut min pension?

Hur du kan ta ut din pension fungerar lite olika för våra olika försäkringar.

Kåpan Tjänste, Kåpan Extra och Kåpan Plus.

 • Du kan välja att ta ut pensionen livet ut eller under en period på 5 till 20 år.
 • Om pensionen betalas ut livet ut och du har återbetalningsskydd, gäller återbetalningsskyddet fram till den månad du fyller 75 år.

Har du en försäkring enligt PA-91, PAF, ITP-P eller en Kåpan Plus, kan du ta ut hela försäkringen fram tills du fyller 65 år. Du måste då ta ut den under minst tre år . Det innebär att du måste börja ta ut din pension senast från den månad du fyller 62 år.

Kåpan Valbar

 • Du kan välja att ta ut pensionen livet ut eller under en period på 10 till 20 år.
 • Om pensionen betalas ut livet ut och du har återbetalningsskydd, gäller återbetalningsskyddet fram till den månad du fyller 75 år.

Kåpan Flex

 • Du kan välja att ta ut pensionen livet ut eller under en period på 1 till 20 år.
 • Om  pensionen betalas ut livet ut och har ett återbetalningsskydd, gäller återbetalningsskyddet fram till den månad du fyller 75 år.

Vad händer om jag inte ansöker?

Om du inte ansöker betalar vi ut din pension automatiskt livet ut från 71 år. Från 2023 höjs den åldern till 72 år. Om ditt värde är mindre än ett prisbasbelopp betalar vi ut pensionen som ett engångsbelopp.

Hur är det med skatterna?

Innan vi betalar ut din tjänstepension drar vi 30 procent i skatt. Du kan höja ditt skatteavdrag om vi är den som betalar ut mest till dig eller sänka ditt skatteavdrag om du har ett beslut från Skatteverket.

Får du pension eller lön från flera olika håll kan ditt totala skatteavdrag bli för lågt. På skatteverket.se kan du räkna ut din totala skatt på alla dina utbetalningar och se om du behöver göra något. Har du frågor om din skatt kan du ringa Skatteupplysningen på 0771-567 567.

Deja un comentario